KIRKERIET

er et tværfagligt professionelt netværk med rødder i kirke, skole og den arkitektoniske kulturarv

KIRKERIET

sætter trivsel og vækst i kirkelivet på dagsordenen

KIRKERIET

arbejder for, at kirken skal være relevant og nærværende, så flest muligt får glæde af den.


Vi tilbyder:

rådgivning, konsulentarbejde, foredrag, workshops, coaching, rekruttering mv. til menighedsråd, præster, medarbejdere, kirkelige myndigheder og organisationer mm.

KIRKERIET
er et tværfagligt professionelt netværk med rødder i kirke, skole og den arkitektoniske kulturarv.

KIRKERIET
sætter trivsel og vækst i kirkelivet på dagsordenen.

KIRKERIET
arbejder, for at kirken skal være relevant og nærværende, så flest muligt får glæde af den.

VI TILBYDER
rådgivning, konsulentarbejde, foredrag, workshops, coaching, rekruttering mv. til menighedsråd, præste15 medarbejdere, kirkelige myndigheder og organisationer mm.Nyt

.

Ole Kamp i Kristeligt Dagblad

Ole Kamp står for kirkeudviklingsprojekt i Thise
Ole Kamp står for inspirationsdag i Thise.

Ole Kamps oplæg til forsamling i Helligåndskirken i Århus - den 2. marts 2017

Anna Mette Exner fra Kirkeriet er inspireret af virkelighedens mangfoldighed - her beskrevet i Jyllands-Posten, januar 2017

Inspireret af virkelighedens mangfoldighed - Anna Mette Exner
Her er Anna Marie Exner i radioen og fortæller om ovenstående projekt
Gellerupparken under forvandling - Anna Mette Exner
Anna Mette Exner fra Kirkeriet inspirerer i artiklen nedenfor til at gå i gang med spørgsmålene:
"Hvad giver kirken til byen?" - og
"Hvordan tager den imod det omgivende samfund?"


Kirke - indtag dit byrum - Anna Mette ExnerKONTAKT

Anna Mette Exner: 4021 1301 - [email protected];
Arne Mårup: 2728 9670, - [email protected];
Ole Kamp: 3070 1655 - [email protected];
Yvonne Alstrup: 2497 0078 - [email protected];
Vagner Sloth: 2332 0252 - [email protected]

KIRKERIET
Vi er et tværfagligt professionelt netværk med rødder i kirke, skole og arkitektonisk kulturarv, som
 • samarbejder om at understøtte udvikling af kirkelivet
 • med forskellige tilgange favner bredt og tænker helhedsorienteret
 • med fælles idegrundlag og vision arbejder for vækst og trivsel

Vi ønsker
 • at bibringe nye perspektiver på kirkelivet
 • at facilitere rammer for refleksion over forholdet mellem traditioner og nye ideer
 • at understøtte og inspirere igangværende aktiviteter

Vi sætter trivsel og vækst i kirkelivet på dagsordenen ved
 • at undervise og holde foredrag
 • at inspirere og bistå med forandringsprocesser
 • gennem konkrete projekter, herunder undersøgelsesprojekter, at skabe viden om og synergi mellem civilsamfund og folkekirke - også på tværs af sektorer

Vi tilbyder
 • rådgivning, konsulentarbejde, foredrag, workshops, coaching, rekruttering mv. til menighedsråd, præster, medarbejdere, kirkelige myndigheder og organisationer mm.

Vi arbejder sammen og hver for sig.

KONTAKT

Anna Mette Exner: 4021 1301 - [email protected];
Arne Mårup: 2728 9670, - [email protected];
Ole Kamp: 3070 1655 - [email protected];
Yvonne Alstrup: 2497 0078 - [email protected];
Vagner Sloth: 2332 0252 - [email protected]

DERFOR HEDDER VI KIRKERIET

I forbindelse med Oles arbejde med etableringen af ’Kirkens Hus’ ved Budolfi Kirke i Aalborg - ikke blot som en sognegård - men som hele byens og Folkekirkens fælles hus og mødested, og Anna Mettes arbejde med udvikling af Brønderslev Kirke og Sognegård, til et sted hvor kirke og by mødes og blander sig med hinanden, savnede Anna Mette et ord for sådan et sted; - et ord, som billedligt åbner og ikke afgrænser.

Navnet ’Kirke og Sognegård’ giver billeder af bygninger, hvor der inde bag murene foregår kirkelige aktiviteter for de mennesker, der nu engang kommer sådan et sted. - Billeder, hvor matrikelskellet groft sagt optegner grænsen mellem kirkens grund og det offentlige rum.

Men kirken er ikke ’kun’ en kirkebygning placeret på et bestemt geografisk sted, men også et mentalt sted, hvor der ’laves’ kirke eller ’gøres’ kirke. Altså en aktiv fysisk og mental platform for kirkelige handlinger, møder og tanker.

Det manglende ord skulle lede tankerne fra ’døde bygninger’ til ’levende sted’; fra fast form til bevægelse; fra lukkede mure til åbne sind; fra os og dem til frie fællesskaber; fra folkemedlemskab til det blot at være menneske. Anna Mette ledte efter ordet, og Ole udbrød spontant ’kirkeri’.

Ved at tilføje ’ri’ til ’kirke’ går ’kirke’ fra at være en genstand, en bestemt bygning på en bestemt matrikel, til at være en bevægelse. ’Kirkeriet’ er en kirkelig bevægelse. Et kirkeri er ikke bundet til en matrikel. Et kirkeri kan komme overalt - i et tomt butikslokale, på højskolen, på gadehjørnet, i cyberspace, inde i lille Ellens eller gamle hr. Svendsens tanker.

Kirkeriet signalerer nytænkning, bevægelse og handling. Derfor tog vi navnet KIRKERIET.


KONTAKT

Anna Mette Exner: 4021 1301 - [email protected];
Arne Mårup: 2728 9670, - [email protected];
Ole Kamp: 3070 1655 - [email protected];
Yvonne Alstrup: 2497 0078 - [email protected];
Vagner Sloth: 2332 0252 - [email protected]

Anna Mette Exner

YDELSER
 • Foredrag
 • Workshops
 • Arkitektrådgivning
 • Analyser
 • Ideudvikling
 • Skitsering
 • Projektering
 • Udførelse.

BAGGRUND

I naturen og i kirken møder vi mange af tilværelsens væsentlige elementer. Der er plads og spillerum til skønhed, stilhed og oplevelse af sammenhæng og mening. Jeg er optaget af at vore fysiske miljøer, både indendørs og udendørs, skal understøtte oplevelsen af sammenhæng og det gode møde mellem mennesker - det gode sted at være. Med mange års erfaring er jeg blevet mere og mere fokuseret på at skabe rammer, som fremmer menneskers trivsel og udfoldelse.

I netværket Kirkeriet og i min virksomhed Anna Mette Exner Arkitektur hjælper jeg med at udvikle kirkevisioner og ændre bygninger, så de understøtter det liv menighedsrådene drømmer om.
Jeg kan komme med inspiration. Jeg kan skubbe til jer og sætte gang i en kreativ proces, som munder ud i en vision og en handlingsplan. Jeg kommer udefra og ser muligheder, som I ikke nødvendigvis selv har fået øje på. For med enkle midler er det ofte muligt at ændre bygningerne, så de langt bedre understøtter jeres visioner.

- Har I spurgt menigheden, hvad de synes, savner og har lyst til?
- Hvilket signal sender jeres bygninger til det omgivende samfund?
- Tøver folk med at træde over dørtærsklen?
Jeg hjælper med at finde ud af hvordan I kommer i bedre kontakt med jeres omverden.

Vores fysiske rammer styrer os mere, end vi går og tror. Sommetider skal der bare et lille hul i en lukket mur til, for at stedet forvandles til en helt anden verden.


LINKS

Artikel i Menighedsrådenes Blad, februar 2015 ’Drop Vanetænkningen’.
Om Anna Mette Exner Arkitektur, se website:her


KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01. Mail: [email protected]
Indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur. Mail: [email protected]


Arne Mårup

YDELSER

Vedr. præster, provstier og stifter:

 • Hvordan arbejde med og udvikle skriveprocessen i sin prædiken?
 • Hvad gør man ved skriveblokering og når man ellers kører død i forberedelsen?
 • Benspænd i prædikenforberedelsen
 • Andre prædikenformer

BAGGRUND

Jeg er teolog og har været sognepræst i 25 år med skiftende fokusområder. I 2016 Master i Homiletik ved Københavns Universitet. I forårssemesteret 2017 underviser jeg i homiletik på Pastoralseminariet i København

For et par år siden følte jeg nogle frustrationer i forbindelse med prædikenforberedelsen. Jeg kørte død i min forberedelse, et ikke ukendt fænomen blandt præster. Da jeg ikke var interesseret i at blive stående der resten af mit præsteliv, begyndte jeg at interessere mig for skriveprocessen omkring prædikener.

Præster er velstimulerede i forhold til tekstudlægning, der findes masser af idemateriale med historier, men hvordan får man det til at leve og spille sammen og skabe en tilfredsstillende forberedelsesproces? En af mine løsninger var de såkaldte ”benspænd i forberedelsen”, hvor man satte eller fik en anden til at sætte forhindringer i forhold til prædikenskrivningen. Med en legende tilgang skaber man mulighed for at overraske sig selv og finde nye indfaldsvinkler til prædikenen. Jeg har skrevet masteropgave, skrevet artiklen om den og skabe en legende tilgang til stoffet, en teknik, jeg skrevet Masteropgave om og en række artikler i Præsteforeningens blad og holdt oplæg om for kolleger. Jeg har også arbejdet med dialogprædikener mellem to præster.

Vanskeligheder i prædikenskrivningen er et kendt fænomen, men ikke noget, der tales meget om. Med mine oplæg håber jeg på at slå et hul i det tilfrosne.KONTAKT

Teolog Arne Mårup, 27 28 96 70, [email protected]


Ole Kamp

YDELSER
Vedr. menighedsråd, provstier og stifter:
 • Procesledelse i forbindelse med udvikling af visioner, udarbejdelse af handlingsplaner, gennemførelse af forandringsprocesser, evaluering og opfølgning
 • Organisations- og ledelsesudvikling
 • Arbejdsmiljø, trivsel og konflikthåndtering
 • Rekruttering
 • Foredrag, workshops, seminarer vedr. fx eksistentielle og etiske spørgsmål; kristendom, folkekirke og kirkeudvikling; ledelse og organisation…

Vedr. organisationer som arbejder med kirke- og landdistriktudvikling
 • Løft din by i et fællesskab.
 • Hvordan går vi fra parallelle og forskellige aktører i et kvarter / landsbyfællesskab til at være en fælles enhed med respekt for forskelligheden?
 • Udvikling til styrke i fællesskabet.

BAGGRUND

Jeg er uddannet økonom og teolog. Jeg har baggrund som Højskoleforstander, Sognepræst, Konsulent i FDF (forbundssekretær og landsforbundets præst) og foredragsholder. Jeg har altid arbejdet med mennesker, værdier, ledelse og udvikling. Jeg har specialiseret mig i udvikling, ledelse, trivsel og konflikthåndtering som selvstændig konsulent. Jeg har mange års erfaring med ledelse, frivillighed, konflikter og udvikling.

Jeg går gerne ind i udfordringer omkring mistrivsel og konflikthåndtering.

(Har altid selv været med i frivilligt arbejde: kirkeligt, socialt og kulturelt. Har erfaring fra bl.a. menighedsråd (formand), kredsledelse, teaterbestyrelse, uddannelsesbestyrelse mm.)

Mine arbejdsområder tager udgangspunkt i værdier og handler om udvikling, ledelse, frivillighed og konflikter. Jeg kombinerer gerne arbejdet som konsulent med foredrag og kurser.


LINKS

Ole Kamp har også dette website: www.olekamp.dk


KONTAKT

Ole Kamp: Mobil: 3070 1655 - [email protected]Yvonne Alstrup

YDELSER
 • Kurser for
  • Præster
  • Provster
  • Menighedsråd
 • Provsti-temadage
 • Konflikthåndtering
 • Sparring om kirkelige spørgsmål
 • Individuelle samtaler om eksistentielle spørgsmål
 • Foredrag om
  • Menighedsopbygning
  • Gudstjenesteudvikling
  • Samarbejde i Folkekirken

BAGGRUND

Siden 2004 har jeg fungeret som sognepræst ved 4 små kirker i Vendsyssel. Vi har arbejdet intenst med udvikling af det kirkelige liv hos os, og arbejdet har båret frugt, så der i dag er et blomstrende kirkeliv. I 2011 blev jeg udnævnt til provst i Brønderslev provsti og har som provst været med til at skabe rammerne for et udvidet samarbejde mellem menighedsrådene i provstiet. Sideløbende med mit virke som præst og provst har jeg gennemført en diplomuddannelse i Ledelse ved Act2learn i Ålborg.

Drivkraften i mit virke er en kærlighed til Folkekirken, der efter min mening udgør en unik ramme om det kirkelige liv her i Danmark. Jeg brænder for at udvikle samarbejdet mellem alle aktører i og udenfor kirken, idet jeg lægger vægt på, at kirken netop er bygget af mennesker og ikke af sten. Når det er sagt, så er det vigtigt, at de bygninger vi er kirke i fungerer på en måde, så de bidrager til livet i og omkring kirken. Gudstjenesten er efter min mening kirkens åndedræt og skal som sådan udvikles, så den taler til det moderne menneske. For at skabe det bedste fundament for kirken, er det afgørende, at såvel præster som menighedsråd trives, og den opgave vil jeg gerne bidrage aktivt til.


LINKS

’de4kirker.dk’.
.Brønderslev Provsti

Yvonne Alstrup har også dette website: www.yna.dk


KONTAKT

Teolog Yvonne Alstrup. Mobil: 24 97 00 78. Mail: [email protected]


Vagner Sloth

YDELSER
 • Design af hjemmesider
 • Teknisk tilrettelæggelse af hjemmesider
 • Kommunikation internt og kommunikation med omverdenen
 • Fotografering
 • Udvikling af logoer og logoscripts

BAGGRUND

Jeg har en cand.it fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet – en uddannelse der fokuserer på it, organisation og kommunikation, bl.a. PR. Desuden er jeg uddannet lærer.


REFERENCER
- eksempler på mine hjemmesider
KONTAKT

Vagner Sloth hjemmeside

Mit eget site - vsdesign.dk

Vagner Sloth: 2332 0252 - [email protected]

VISION OG UDVIKLING

En vision er for os et billede af, hvor I som menighedsråd og medarbejdere gerne vil hen med jeres kirke. Det er en fælles drøm om, hvordan I gerne vil have arbejdet omkring jeres sogn og kirke til at se ud om nogle år. En visionsproces går for os ud på at finde ud af, hvem I er? Hvad er jeres særkende? Hvad er det for et sogn, I er menighedsråd for? Hvad drømmer I om? Hvilke drømme kan blive til fælles mål? Hvordan når I frem til disse mål?

Drømme lyder luftigt. Det kan visioner også let komme til at være. Som en drøm, man har skrevet ned og sat ind i et ringbind.

For os er en visionsproces hele vejen fra de indledende samtaler – og indtil der kan sættes flueben ved handlinger og ting, som er lykkedes. Indtil billedet er blevet virkelighed.

Det betyder, at en visionsproces indledes med, at I afstemmer forventninger. At I sammen finder ud af, hvad I skal bruge jeres visioner til og hvordan jeres arbejde, medarbejdere og sogn er.


En visionsproces aftales altid individuelt, så den passer til jeres sogn, og den indeholder som regel:
 • Oplæg og ledelse i et menighedsråd.
 • Hvad er vi stolte af, gode til, glade for? En proces der tegner et billede af jeres sogns DNA.
 • Hvad truer jeres arbejde? Et overblik over ting, som I skal være opmærksomme på og måske handle på.
 • Hvad er jeres mål – kort fælles formuleringsarbejde.
 • Hvad drømmer I om? Proces, hvor alle kommer på banen med deres forestillinger og fremtidens allerbedste muligheder.
 • Hvad vil I sammen.
 • Hvordan gør I det.
 • Vi anbefaler, at der hver gang sættes en proces i gang, der giver: Vores kirkes årshjul. Vores måde at holde menighedsrådsmøder på. Sådan finder vi medlemmer til vores næste menighedsråd.
 • Processen tilrettelægges sammen med jer, og vi kan følge med og supplere med input og møder - også undervejs i arbejdet efter visionsdagen. Det er vigtigt, at dagen fører til handling.

KONTAKT
[an error occurred while processing this directive]
ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL

Et arbejde fungerer altid bedst, når vi har lyst til at arbejde sammen. Når der er trivsel og arbejdsglæde hele vejen rundt. I et sogns arbejde er man ansat og deltager på mange forskellige måder. Præsten er ansat af kirkeministeriet og har en stor grad af frihed. Præsten er medlem af menighedsrådet og langt hen af vejen sin egen leder. Tilsynet med præsten føres af biskop og provst.

Kordegn, graver, kirketjener, organist, kirke og kulturmedarbejdere er alle ansatte af menighedsrådet og ledes af rådet. Oftest ved en kontaktperson eller en daglig leder.

Sognets økonomi styres af menighedsrådet, og pengene kommer fra skatteligningen, der fordeles gennem provstiudvalget.

Sognets frivillige er med på grund af deres engagement i sagen, og fordi de kan lide at være med. Det samme er menighedsrådet. De leder på en måde sig selv. Og de leder hinanden gennem udvalg, råd og bestyrelsesarbejde.

Indimellem går der kludder i arbejdsglæden. Så virker alting langsommere og måske modstræbende. Det kan ødelægge alt udvikling og arbejdsglæde. Når den slags sker, er det vigtigt, at nogen tager fat. Menighedsråd, præst, ansatte, kontaktperson, provst eller biskop?

Vi vil gerne tænke med og hjælpe med at gå ind i den slags konflikter. Ring og få en snak om, hvor I er henne, og hvordan sagen kan gribes an.


KONTAKT

Anna Mette Exner: 4021 1301 - [email protected];
Arne Mårup: 2728 9670, - [email protected];
Ole Kamp: 3070 1655 - [email protected];
Yvonne Alstrup: 2497 0078 - [email protected];
Vagner Sloth: 2332 0252 - [email protected]

KIRKE, SOGNEGÅRD OG UDEAREALER

ved Anna Mette Exner

Kirkens rum, indretning og fleksibilitet skal understøtte gudstjenesten, og hvad rummet i øvrigt skal anvendes til. Det kan være en rigtig god ide, at præsterne beskriver liturgien, før I bygger om.
Rummets form og indretning skal fremme formålet, og materialer, farver og lysforhold er altafgørende for stemningen.

Er I frustrerede over noget, som ikke fungerer, eller synes I ikke, I kan udfolde jer, som I gerne vil i sognegården? Så findes der måske enkle måder at opnå stor effekt på. Det er ikke altid et spørgsmål om store, dyre bygningsindgreb. Sommetider kan man få anseelig effekt bare ved at fjerne en væg, flytte nogle døre eller ændre på møblementet.
Bygningernes indretning har stor betydning for, om der opstår fællesskaber. Dagslys og materialer har stor betydning, for om kreativiteten folder sig ud. Og gode arbejdsforhold er nødvendige, for at medarbejderne kan sprede glæde og god stemning.

Byliv Kirkeliv Fællesskab


Mange steder går man med tanker om at tiltrække bestemte målgrupper. Her er det vigtigt at forstå den kultur, man ønsker kontakt med og at gøre sig bevidst om hvilke signaler, I faktisk sender ud i lokalsamfundet. Åbne døre, store glaspartier, hyggelige uformelle opholdssteder ude og inde signalerer imødekommenhed.

Kirken er en betydningsfuld og identitetsskabende institution i byen. Måden, byens rum og kirkens udearealer møder hinanden på, har betydning for, i hvor høj byens borgere føler tilknytning til kirken. Ved at skabe dejlige uderum med mulighed for ly og læ, som åbent indbyder til ophold, bliver borgerne gladere og mere positivt stemt overfor deres kirke.


KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01. Mail: [email protected]

DESIGN AF WEBSITES

ved Vagner Sloth

Et udviklingsarbejde i spændingsfeltet mellem de tekniske muligheder og den størst mulige brugervenlighed.

Overskuelighed og intuitivt brug af nettet.

Websites der både er æstetisk imødekommende OG NEMME at bruge/overskue.


KONTAKT
Vagner Sloth: 2332 0252 - [email protected]

Ole Kamp følger og udvikler dette projekt i Gjerlev:


Ole Kamp som inspirator

Menighedsrødder tænkte visionært for nyt storpastorat
Ole Kamps oplæg til forsamling i Helligåndskirken i Århus - den 2. marts 2017

Yvonne Alstrup og Ole Kamp tilbyder følgende til provster

Yvonne Alstrup tilbyder følgende til menighedsråd

Yvonne Alstrup med 10 gode råd, om hvordan man kan sætte Gudsriget på dagsordenen

Yvonne Alstrup skriver her om et visionsprojekt - til inspiration for andre:
"Samarbejde på prøve" - Brønderslev Provstis Visionsprojekt

Anna Marie Exner og Ole Kamp fra Kirkeriet er medforfattere til dette idékatalog hos Kirkefondet.dk

TIDLIGERE KURSER og PROJEKTER

SKABELSEN AF FOLKEKIRKENS HUS, Aalborg

Rapport ved Ole Kamp


HVAD ER MENINGEN?
Ole Kamp fra Kirkeriet har været initiativtager - og har sammen med andre lavet det store gymnasieprojekt "Hvad er meningen?
Vagner Sloth fra Kirkeriet har lavet facebook- og hjemmeside for projektet.

Det er et projekt om store spørgsmål som "Skabelse og menneskets rolle i naturen"; Kærlighed og godhed"; "Ondskab og lidelse" og "Sandheden".

Spørgsmålene belyses parallelt af repræsentanter for humaniora og naturvidenskab.
Projektet er omtalt i
Kristeligt Dagblad den 17/11 2016.

Indslaget her har været vist i flere tv2-regioner:
Tirsdag den 15. november 2016

Onsdag den 16. november 2016

Tirsdag den 22. november 2016

Onsdag den 23. november 2016

DET GI'R MENING
Inspirationskursus for medarbejdere ved idébaserede virksomhederProgram

Kurset - Det gi'r mening

Ole Kamp og Ebbe Larsen står for dette kursusUDVIKLINGSPROJEKT
Landsbykirken som et aktiv

Ole Kamp står sammen med Kirkefondet for dette spændende projekt.
Anna Mette Exner er arkitekt på projektet.

Program: Landsbykirken som et aktivKONTAKT

Ole Kamp: Mobil: 3070 1655 - [email protected]

KONFERENCE
HVAD VIL VI MED KIRKEN PÅ LANDET?

Ved bl.a. Ole Kamp og Anna Mette Exner

Program: Hvad vil vi med kirken på landet?KONTAKT

Ole Kamp: Mobil: 3070 1655 - [email protected]

Anna Mette Exner: Mobil: 4021 1301 - [email protected]

KURSUS
KRISTENDOM FORFRA

Ved Ole Kamp

Program: Kristendom forfraKONTAKT

Ole Kamp: Mobil: 3070 1655 - [email protected]
VISIONS- OG INSPIRATIONSDAGE FOR MENIGHEDSRÅD
FOREDRAG

ved Anna Mette Exner

Kirkerum og liturgi

Kirkerummets udformning, indretning, materialer, farver, lys, kunst og symboler kan understøtte - eller modarbejde - liturgien
Om arkitekturens betydning for det spirituelle rum


Kirkeudvikling i Brønderslev - fra vision til handling

Om at åbne det fysiske og mentale møde mellem kirke og by
Menighedsrådets vision om livgivende fællesskaber omsat til tidssvarende arkitektoniske rammer
Få inspiration til at arbejde med det fysiske miljø som afsæt til det levende kirkeliv - Se artikel i Menighedsrådenes Blad, februar 2015 ’Drop Vanetænkningen’.

Byliv Kirkeliv Fællesskab


Kirken ud i landsbyen, - landsbyen ind i kirken

Kirken på landet, fra afvikling til udvikling
Synergi og nye fællesskaber mellem kirke og civilsamfund
Om at bruge kirken som afsæt for bedre og bredere fællesskaber i landdistrikterne


Mennesket, sanserne og arkitekturen

Naturlige og historiske omgivelser stimulerer sanseapparatet og engagerer os følelsesmæssigt. Mange nutidige bygninger og byrum får os til at føle os fremmedgjorte. Hvad er der på færde, og hvordan får vi bedre trivsel? Om arkitekturens betydning for os som kropslige og spirituelle væsener


KONTAKT

Arkitekt maa Anna Mette Exner. Mobil: 40 21 13 01. Mail: [email protected]


FOREDRAG

ved Ole Kamp

At vælge livet - med humor, glæde og værdi.

Hvordan bliver livet godt? Hvordan styrer vi i den retning, vi allerhelst vil? Kan vi flytte på de andre? Og hvad gør vi, når vi er lige ved at mislykkes? Alt for ofte bliver vi lammet af vanetænkning og tradition. Eller af pænhed og fantasiløshed. Og så sker det indimellem, at glæden alligevel pibler frem. Som en mælkebøtte, der skyder op mellem fliserne. Og når vi er rigtig heldige, skaber glæden uorden i alle vanerne. Ole Kamp fører os gennem nogle tanker om livets vilkår. Han brænder, for at vi selv skal tage ansvar og flytte verden sammen. Det er vi rigtigt gode til i foreningsdanmark. Tør vi?
Ole Kamp tager fat på valgene. Både de barske og svære ting, de store valg og den glæde, der til tider kan virke så fjern og tilhøre alle andre. Bid fast i livet og tag fat på mulighederne! Ole Kamp vil øse af erfaringer fra livet som forstander, præst, debattør, foredragsholder – og menneske.


Lys i mørke og håb i afmagten. Hvordan kommer vi videre efter sorg og livskriser?

Indimellem gør livet så ondt, at vi ikke kan andet end at overgive os til smerten og sorgen. Hvordan kommer vi videre? Hvorfor reagerer vi så forskelligt? Findes der en rigtig måde at sørge på?
Ole Kamp har gennem mange år arbejdet som præst og højskoleforstander. Han har selv været igennem et langt og til tider håbløst kræftforløb og er vendt tilbage til håbet og glæden og livet. Han vil tale om emnet ud fra egne erfaringer og i lyset af mange års erfaringer i mødet med mennesker med ondt i livet.
I dag arbejder Ole Kamp som selvstændig konsulent med udvikling og konflikter blandt andet inden for folkekirken.


På vej mod det næste menighedsråd – eller Liv og Vækst i jeres sogn – Ledelse i Menighedsråd.

Hvad vil det sige at sidde i et menighedsråd? Hvad bestemmer man? Har man indflydelse. Kan vi få noget til at blomstre, eller er det hele bestemt på forhånd?
Ole Kamp arbejder med ledelse i mange aspekter og ofte i sammenhæng med folkekirken. Få en spændende og udfordrende vitaminindsprøjtning som inspiration til at videreudvikle jeres arbejde i sognet og menighedsrådet. Hvordan sikrer vi os nye medemmer, der tænker anderledes? Hvordan kommer vi i kontakt med hele sognet? Hvordan får vi flyttet alt det, vi skal i et menighedsråd, så vi får tid til alt det sjove, som vi gerne ville lave, da vi kom ind i rådet.
Foredraget henvender sig til sogne, provsti og stiftssammenhænge – og til distriktsforeninger i Foreningen af menighedsrådsmedlemmer i Danmark. I kan selv være med til at tilrettelægge det – og andre fra www.kirkeriet.dk kan inviteres med.


Vendepunkter i livet - Valg eller Skæbne.

Hvordan navigerer vi i et livet under forandring? Kan vores værdier være med, når tilværelsen tumler os rundt? Kan vi bevare vores værdier, når vi skifter retning? Har vi selv ansvar, også når hjulene mister deres vejgreb?
Ole Kamp er tidligere højskoleforstander. Han har levet et forskelligartet liv og været igennem flere vendepunkter - Både de selvvalgte og dem der blev påført af blandt andet en langvarig kræftsygdom. I dag har han valgt forandringen og vendepunktet som sit speciale og holder foredrag, kurser og arbejder som konsulent med at håndtere forandringer, værdier, udvikling og konflikter. Ole Kamp har en fortid som blandt andet økonom, teolog, ansat i FDF, sognepræst, forstander og arbejder nu som selvstændig.


Folkekirken i fremtiden

Alle har brug for mening i tilværelsen. Og her kan folkekirken spille en væsentlig rolle, hvis den tør tænke stort og ambitiøst nok.
Men hvorfor har vi mistet den meningsbærende dimension i folkekirken?
Hvad skal der til, før kirken igen bliver vedkommende i danskernes hverdagsliv?
Ole Kamp giver sit bud på den vigtige og vedkommende kirke, som tager sin forpligtelse alvorligt over for det liv, danskerne rent faktisk lever – og henter sin inspiration i åndelig refleksion, det meditative, samfundsdebatten og det rummelige.
Ole Kamp arrangerer også udviklingsarrangementer i forhold til de frivillige og frivilligheden som et vigtigt begreb i al idémæssigt og holdningsbåret arbejde. Der er mulighed for at tilrettelægge foredrag og udviklingsdage / arrangementer i samspil med Ole.


Etik – de væsentligste valg

Som menneske er man forpligtet på at tage stilling til sig selv, sine værdier og sin omverden. Og hvor værdierne støder sammen, og tilværelsens svære dilemmaer opstår, er der behov for begrebet etik. Men hvad afgør egentlig dine værdier, og hvad vil det sige at tage aktivt stilling?
Med udsyn og overblik giver Ole Kamp en nuanceret indføring i nogle af tilværelsens væsentligste valg, både som foredragsholder, debattør, konferencier og ordstyrer. Foredraget kan også afvikles som flere vedkommende debataftner, hvor sognets egne ”fyrtårne” eller ressourcepersoner inddrages – og der skabes en ny slags sognedebat.


Samtaler i sognet på Tværs af fordomme og forventninger

Debat, der krydser alle de gamle grænser og lokker nye deltagere på banen. Indimellem er det så selvfølgeligt. Vi mødes med de samme som sidste år. Og vi mener nærmest det, vi plejer at mene.
Med dette debatarrangement gentænker vi den gamle forsamlingshustradition og henter nye med i samtalen. Ole Kamp deltager i den strategiske tilrettelæggelse og er ordstyrer - provokatør og medskaber af samtalen.
Dette skal ske i samarbejde med folk fra sognet.


Trivsel, arbejdsglæde og udvikling. Hvordan sikrer og udvikler vi det gode afbejdsmiljø?

Det ku være så godt …. Et foredrag og en fælles overvejelse om det gode samarbejde og om trivslen og arbejdsglæden. Hvordan står det til? Har vi sprog for knasterne, og hvad skal vi gøre, hvis det indimellem kommer til at gå lidt for hårdt for sig? Ole Kamp har erfaringer fra arbejdet med konflikter i mange sammenhænge, og foredraget kan dels bruges til at forebygge og skabe godt samarbejde og udvikling, eller det kan indgå i arbejdet med de konflikter, I bøvler med hos jer.


Liv i lokalsamfundet – hvordan kan vi skabe liv hos os?

Hvordan kommer vi videre hos os, når vi gerne vil stå sammen og sætte en udvikling i gang. Når vi vil bevare sammenholdet, fællesskabet og det gode sted at leve og bo? Kan vi udvikle os på trods? Er der nye eller andre veje? Kan vi få det til at blomstre? Eller skal vi finde os i at lukke og slukke. Ole Kamp har lavet mange udviklingsopgaver og tænkt anderledes og skævt for at sætte nyt i gang. Foredraget kan indgå i jeres egne forberedelser eller være en del af en udviklingsproces hos jer.
Foredraget kan laves i samspil med arkitekt Anna-Mette Exner


Ledelse af frivillighed – om motivation, vision og trivsel

Frivilligheden har altid haft en central plads i vores danske tradition. Hvad er det helt særlige i frivillighed? Hvad vil vi med den? Hvordan ændrer frivillighedskulturen sig? Hvordan kommer vi til at brænde for det, vi har med at gøre? Hvordan leder vi, når mening og værdier er motivationen?
Med erfaring fra mange foreninger, højskoleliv og kirkeliv fører Ole Kamp os rundt i frivillighedens glæder og udfordringer. Foredraget tilrettelægges til jeres behov.


Ledelse – Værdier - Udvikling – Nytænkning

Hvor er vi på vej hen? Og er det den vej vi vil? Foredraget kan formes i jeres retning. Det kan blive til en proces, der sigter på udvikling. Det kan henvende sig til jeres udfordringer - i samarbejde - visioner - konflikter. Eller det kan fokusere på forskellighedens udfordringer.
Der kan inddrages værktøjer fra udvikling - ledelse og fra mange andre sammenhænge. Ring og hør nærmere.
Kan bruges i Skoler - Foreninger - Sogne - og andre sammenhænge, hvor mennesker er fælles om udfordringer.


KONTAKT

Ole Kamp: Mobil: 3070 1655 - [email protected]


FOREDRAG

ved Vagner Sloth

Jeg holder foredrag om livskvalitet og om Vidensdeling & Innovation, fx under overskrifter som:

”Det gode liv midt i den virkelige verden” og
”Vidensdeling & Innovation”


KONTAKT

Vagner Sloth: Tlf.: 2332 0252 - Mail: [email protected]


LIV OG VÆKST

Håndbog om ledelse i menighedsråd
ved Ole Kamp

På vores vej rundt i den kirkelige verden støder vi ofte på menighedsråd, der har travlt. Nogle rådsmedlemmer fortæller, at det er svært at få tid til det, de drømte om, da de sagde ja til at stille op. Andre fortæller, at der er alt for mange krav til rådet fra alle sider. Alt det der bare skal gøres. Budgetter, bygninger, regnskab, menighedsrådets kalender eller årshjul, kirkegård, medarbejdere, trivsel.

Man kan komme til at grave sig så meget ned i alle disse nødvendige opgaver, at man slet ikke får tid til at arbejde med det allervigtigste. De ting man godt kunne tænke sig at være med til at være med til eller påvirke. Eller at få det overblik, som gør, at man kan sætte arbejdet ind de rette steder.


Liv og vækst – Håndbog om ledelse i menighedsråd
 • Giver overblik over opgaverne og de muligheder, et menighedsrådet har for at strukturere og overskue arbejdet.
 • Giver anvisninger og vinkler på, hvordan man kan tage fat.
 • Skelner mellem det nødvendige og det vigtigste.
 • Det nødvendige: giver overblik over det, som alle menighedsråd skal lave for ikke at få ørerne i maskinen.
 • Det vigtigste: hvordan kommer vi til at arbejde med vores visioner om at nå ud til sognets mennesker?
 • Visionsprocesser – hvad vil vi? Og hvordan kommer vi derhen?
 • Hvordan leder man et menighedsrådsmøde? Hvad skal vi behandle, hvordan og i hvilken rækkefølge?
 • Trivsel og arbejdsmiljø. Medarbejderledelse og stemning. Hvordan skaber vi arbejdsglæde?
 • Det næste menighedsråd – hvordan finder vi nye medlemmer og engagerer de næste generationer?
 • Ansættelse af præst og andre ansættelser
 • Når der skal findes nye medlemmer og frivillige. Hvorfor skulle jeg stille op? Hvad kan jeg selv få ud af det?

Liv og vækst – Håndbog om ledelse i menighedsråd
 • Målet med bogen er, at bruge vores erfaringer som vejledning til menighedsråd.
 • Bogen kombineres hele tiden med ting, som kan hentes på vores hjemmeside.
 • Bogen kan bruges af alle som interesserer sig for menighedsråd
 • Med bogen kan du sætte nye medlemmer ind i muligheder og opgaver
 • Med bogen kan du fortælle kommende kandidater, hvad de kan få ud af at være med

Liv og vækst – Håndbog om ledelse i menighedsråd

KONTAKT

Anna Mette Exner: 4021 1301 - [email protected];
Arne Mårup: 2728 9670, - [email protected];
Ole Kamp: 3070 1655 - [email protected];
Yvonne Alstrup: 2497 0078 - [email protected];
Vagner Sloth: 2332 0252 - [email protected]

s